آزمون درک بروز حس در صورت


Face Emotional Expression Recognition Task


 • عنوان فارسی: آزمون درک بروز حس در صورت
 • عنوان انگلیسی: Face Emotional Expression Recognition Task
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: درک بروز حس در صورت، تئوری ذهن، شناخت اجتماعی Face Emotional Expression Recognition - Theory of mind - Social Cognition
 • کاربرد: ارزيابی تئوری ذهن و شناخت اجتماعی در حيطه های مختلف روانپزشکی، اعتياد و رفتارهای مجرمانه
 • سازنده: Simon Baron- Cohen. سيمون بارون- کوهن
 • سال ساخت: 2000
 • تعداد سوال: 20
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: پاسخ به سوالات دو گزينه ای در مورد حس نشان داده شده در سوالات- فردی- رايانه ای- توسط محققين حيطه های اعصاب، روانپزشکی و روانشناسی بالينی با مدرک ليسانس به بالا
 • نحوه نمره گذاری: تعداد پاسخ های درست
 • رفرانس: