ضمائم K-SADS


Schedule for Affective Disorders and chizophrenia for Kids (K-SADS)


 • عنوان فارسی: ضمائم K-SADS
 • عنوان انگلیسی: Schedule for Affective Disorders and chizophrenia for Kids (K-SADS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: ضمائم- SADS
 • کاربرد: اين پرسشنامه تشخيصها را براساس چهارمين راهنماي تشخيصي آماري بيماريهاي رواني و بازنگري چاپ سوم آن ارزيابي مي‌كند. پرسشنامه K-SADS-PL مصاحبه نیمه ساختاریافته ای است که به منظور ارزیابی اپیزودهای فعلی وقبلی بیماریهای روانی در کودکان و نوجوانان بر اساس DSM-II
 • سازنده: پيوگ- آنتيك و چمبرز Puig-Antich and Chambers
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: پنج ضمیمه تشخیصی در K-SADS-PL وجود دارد که عبارتند از: ضمیمه 1. اختلالات خلقی؛ ضمیمه 2. اختلالات سایکوتیک؛ ضمیمه 3. اختلالات اضطرابی؛ ضمیمه4. اختلالات رفتاری؛ و ضمیمه 5. سوءمصرف مواد و سایر اختلالات. تشخیصهای اولیه ای که به کمک پرسشنامه K-SADS مطرح ش
 • نحوه اجرا: مصاحبه. اين مصاحبه را مي‌توان در مورد كودكان 18-6 ساله به كار برد
 • نحوه نمره گذاری: اين مصاحبه نيمه ساختار‌يافته حاوي سؤالات چندگانه با فضايي براي پاسخگويي است و براي تصريح بيشتر نشانه‌ها تدوين شده است. K-SADS مصاحبه ای نیمه سازمان یافته است و ضرورتی ندارد که سوالات آن به صورت کلمه به کلمه تکرار شوند. آزمونگر می تواند سوالات را با توجه به سطح تکامل کودک مطرح نماید. این پرسشنامه با توجه به مصاحبه با والدین، کودک و جمع بندی اطلاعات از تمامی منابع موجود تکمیل می گردد. در هنگام تکمیل مصاحبه با کودکان پیش از سنین نوجوانی ابتدا مصاحبه با والدین انجام می شود. در مورد نوجوانان باید مصاحبه را با آنها شروع نمود. در صورت وجود تناقض در اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف آزمونگر باید از قضاوت بالینی خود استفاده نماید. در مورد تناقض در اطلاعات حاصل از کودکان و نوجوانان بیشترین اختلاف نظر در مورد پدیده هایی فردی روی می دهد که والدین از آنها آگاه نیستند (مانند احساس گناه، ناامیدی، اختلال خواب، توهمات و تفکرات خودکشی). درصورتی که عدم توافق درباره رفتارهایی است که قابل مشاهده هستند (مانند آتش افروزی، فرار از مدرسه و یا مناسک جبری) آزمونگر باید مورد را با کودک و والدین رو در رو نماید. اگر عدم توافق حل نشد، می توان والدین و کودک را به صورت همزمان ملاقات نمود و درباره علت عدم توافق بحث کرد.
 • رفرانس: Puig-Antich J, Chambers W (1978), The Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children (Kiddie-SADS). New York: New York State Psychiatric Institute Stephen V. Faraone , Joseph Biederman , Eric Mick ,Alysa E. Doyle , , Timothy