اعتياد به اينترنت يانگ در دانشجويان


Young internet addiction test


 • عنوان فارسی: اعتياد به اينترنت يانگ در دانشجويان
 • عنوان انگلیسی: Young internet addiction test
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: اعتياد، اينترنت، يانگ
 • کاربرد: سنجش ميزان اعتياد به اينترنت
 • سازنده: كيمبرلي يانگ
 • سال ساخت: 1998
 • تعداد سوال: فرم اصلي 20 آيتم فرم ترجمه شده 22 آيتم دارد
 • زیر مقیاس: 1. مشكلات اجتماعي (شامل سؤالات 5و 9و 10و 15و 18و 19و 21و 22) 2. تاثير بر عملكرد (شامل سؤالات 11و 13و 16و 20و 21) 3. فقدان كنترل (شامل سؤالات 1و 2و 7و 12و 14و 15و 17) 4. استفاده مرضي از چت روم (شامل سؤالات 3و 4و 8) 5. بي توجهي به وظايف شغلي و تحصيلي (شامل
 • نحوه اجرا: خود اجرا به روش قلم و كاغذي
 • نحوه نمره گذاری: اين پرسشنامه خود اجرا بوده و به روش ليكرت نمره¬گذاري مي¬شود. گزاره-هاي اين آزمون بر اساس ملاكهاي DSM-IV-TR براي تشخيص قماربازي بيمارگونه طراحي شده است (مورالي و جورج، 2007). نمرات بدست آمده براي هر فرد، وي را در سه گروه طبقه¬بندي مي¬كند. 1. كاربر عادي اينترنت 2. كاربري كه در اثر استفاده زياد دچار مشكلاتي شده است و 3. كاربر معتاد كه استفاده بيش از حد وي را وابسته كرده و نياز به درمان دارد. پرسشنامه جنبه¬هاي مختلف اعتياد به اينترنت را مي¬سنجد و به تعيين اينكه آيا استفاده بيش از حد از اينترنت بر جنبه¬هاي مختلف زندگي فرد تأثير دارد يا نه مي¬پردازد (مورالي، 2007). 1. مشكلات اجتماعي (شامل سؤالات 5و 9و 10و 15و 18و 19و 21و 22) 2. تاثير بر عملكرد (شامل سؤالات 11و 13و 16و 20و 21) 3. فقدان كنترل (شامل سؤالات 1و 2و 7و 12و 14و 15و 17) 4. استفاده مرضي از چت روم (شامل سؤالات 3و 4و 8) 5. بي توجهي به وظايف شغلي و تحصيلي (شامل سؤالات 2و 6و 9) پاسخ به 4 سؤال يا بيشتر از آن نشانگر وجود اختلال اعتياد اينترنتي در فرد است.
 • رفرانس: