نگرش نسبت به خصوصيات مديران مدرسه از ديدگاه معلمان و دانش‌آموزان


نگرش نسبت به خصوصيات مديران مدرسه از ديدگاه معلمان و دانش‌آموزان


 • عنوان فارسی: نگرش نسبت به خصوصيات مديران مدرسه از ديدگاه معلمان و دانش‌آموزان
 • عنوان انگلیسی: نگرش نسبت به خصوصيات مديران مدرسه از ديدگاه معلمان و دانش‌آموزان
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, School, Student,
 • کاربرد: ارزيابی نظر دانش‌آموزان و نظر معلمان راجع به خصوصيات شغلی مدير مدرسه.
 • سازنده: شيرين فقيهی
 • سال ساخت: 1360
 • تعداد سوال: پرسشنامه دانش‌آموزان شامل 19 سوال كه سوال سوم آن شامل 21 بخش مي‌باشد و بقيه سوالات شامل 5 بخش هستند. پرسشنامه معلمان داراي 19 سوال كه سوال سوم آن شامل 21 بخش مي‌باشد و بقيه سوالات شامل 5 بخش مي‌باشد.
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی- فردی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: