نگرش در مورد تاثير وجود فرد معتاد در اعتياد ساير افراد خانواده


نگرش در مورد تاثير وجود فرد معتاد در اعتياد ساير افراد خانواده


 • عنوان فارسی: نگرش در مورد تاثير وجود فرد معتاد در اعتياد ساير افراد خانواده
 • عنوان انگلیسی: نگرش در مورد تاثير وجود فرد معتاد در اعتياد ساير افراد خانواده
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Family, Substance-related disorder, (Behavior, Addictive), Opioid –related disorder
 • کاربرد: ارزيابی تاثير فرد معتاد بر ساير افراد خانواده
 • سازنده: مرضيه منصوريان
 • سال ساخت: 1359
 • تعداد سوال: پرسشنامه شامل 3 قسمت است. نوع سوالات به صورت باز و بسته مي‌باشد
 • زیر مقیاس: قسمت اول: مربوط به شناخت بيمار و مشخصات کلی فرد، قسمت دوم: مربوط به اطلاعاتی در رابطه با تاثيرگذاری فرد معتاد بر روی ساير اعضا خانواده، قسمت سوم: مربوط به اطلاعاتی در رابطه با جزئيات اعتياد در فرد معتاد.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: ‌تحليل سوال به سوال، بدون نمره کلی پرسشنامه
 • رفرانس: