سنجش باورهای غيرمنطقی در خصوص ترس از عمل مقاربت


سنجش باورهای غيرمنطقی در خصوص ترس از عمل مقاربت


 • عنوان فارسی: سنجش باورهای غيرمنطقی در خصوص ترس از عمل مقاربت
 • عنوان انگلیسی: سنجش باورهای غيرمنطقی در خصوص ترس از عمل مقاربت
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Fear, coitus, Sexual Behavior
 • کاربرد: ارزيابی باورهای زنان درباره عمل مقاربت
 • سازنده: پريوش جابری
 • سال ساخت: 1376
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: در يک مقياس 5 درجه‌ای نمره‌دهی می‌شود.از بسيار موافق تا بسيار مخالف .
 • رفرانس: