روش‌های فرزند پروری


روش‌های فرزند پروری


 • عنوان فارسی: روش‌های فرزند پروری
 • عنوان انگلیسی: روش‌های فرزند پروری
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده: بوری Buri
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 54 سئوال
 • زیر مقیاس: سهل انگار بودن- استبدادی- مقتدرانه بودن مادر، سهل انگار بودن- استبدادی- مقتدرانه بودن پدر
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: پنج گزينه- کاملا موافق- موافق- نظری ندارم- مخالفم کاملا مخالفم
 • رفرانس: بررسی ارتباط بين انواع روش های فرزندپروری با ايجاد اختلال و افسردگی اساسی در مراجعين به درمانگاه روانپزشکی و بيماران بستری در بخش روانپزشکی بيمارستان رسول-82- محسن صابری- زهرا اسماعيلی
 • آزمون مرجع: روش‌های فرزند پروری
 • عنوان:
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: بررسي پايايي براي سهل انگاري مادران 81% - استبدادي مادران 78%- مقتدرانه مادران 78%- بررسي پايايي براي سهل انگاري پدران 85%- استبدادي 38%- مقتدرانه 92% - رابطه معكوس )بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزند پروري مادران مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران كودكان هنجار
 • توضیحات دیگر: 0