چک ليست اختلال رياضی


چک ليست اختلال رياضی


 • عنوان فارسی: چک ليست اختلال رياضی
 • عنوان انگلیسی: چک ليست اختلال رياضی
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Mathematic. Learning disorder, Gerstman syndrome.
 • کاربرد: به سنجش تواناييهای رياضی از کلاس اول تا پنجم و مهارتهای مربوط به رياضی از بدو تولد تا پايه مورد‌نظر می پردازد و شامل 7 چک ليست می‌باشد.
 • سازنده: مصطفی تبريزی
 • سال ساخت: 1376
 • تعداد سوال: كودك تا سه سالگي 50 سؤال، سه تا شش سالگي 37 سؤال، سال اول دبستان 40، پايه دوم 40، پايه سوم 57، پايه چهارم 38، پايه پنجم 45.
 • زیر مقیاس: ندارد.
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: