بررسی آگاهی و نگرش افراد جامعه


بررسی آگاهی و نگرش افراد جامعه


 • عنوان فارسی: بررسی آگاهی و نگرش افراد جامعه
 • عنوان انگلیسی: بررسی آگاهی و نگرش افراد جامعه
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Attitude, Mental disorder, epilepsy, Mental Retardation, primary prevention.
 • کاربرد: درخصوص علايم و نشانه‌های بيماری روانی، صرع،‌ عقب‌ماندگی ذهنی و روش‌های پيشگيری از ايجاد اين بيماری‌ها
 • سازنده: فريبا طيری
 • سال ساخت: 1383
 • تعداد سوال: 10 سؤال شامل 30 آيتم
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی-جمعی. به صورت بلی- خير- نمی‌دانم .
 • نحوه نمره گذاری: به پاسخ صحيح هر آيتم نمره يک تعلق می‌گيرد. دامنه نمرات صفر تا 30 است.
 • رفرانس: