آزمون رديابی های رنگی


1- Color Trails Test . Trail Making Test


 • عنوان فارسی: آزمون رديابی های رنگی
 • عنوان انگلیسی: 1- Color Trails Test . Trail Making Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: جستجوی ديداری ، توجه
 • کاربرد: ارزيابی سرعت توجه ، توالی، انعطاف پذيری ذهنی در جستجوی ديداری و کارکرد حرکتی
 • سازنده: در ابتدا توسط جان پارتينگتون John Parting ton در 1938 با نام توجه تقسيم شده به عنوان يک زير مقياس از مقياس عملکرد بزرگسالان لاتير- پارتينگتون ساخته شد
 • سال ساخت: 1938
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: دارای 2 آزمايش 1 و 2 است
 • نحوه اجرا: به صورت ترسيمی و انفرادی
 • نحوه نمره گذاری: زمان تکميل کار بر حسب ثانيه و تعداد خطاها، نيمه خطاها و ارتکاب های غلط محاسبه می شود.
 • رفرانس: DElia L. F. etal 1996 color Trails Test: Professional Manual USA : Psychological Assessment Resources Inc